Wat houdt het coalitieakkoord in voor jongeren?

Het coalitieakkoord is gemaakt: CDA, Essentie en PvdA-PK gaan samen aan te slag in het nieuwe Horst aan de Maas. Aangezien we als Dreksbak toch veel aandacht hebben besteed aan de verkiezingen, en we ook apart vernoemd staan, fietsen we er toch even doorheen...

Het is trouwens wel behoorlijk wat tekst, maar als je een beetje van politiek houdt, dan is het 'worth the read':


‘SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST’ – CDA – Essentie – PvdA-PK 2010-2014

Onder die titel worden in het coalitieakkoord de ambities van de nieuwe coalitie uitgelegd. De interessante punten?

Jongeren
Een maatschappij zonder jeugd heeft geen toekomst, mist dynamiek en verwondering. Met het overgrote deel van onze jongeren gaat het goed. Dat betekent dat niet alle aandacht uit moet gaan naar jongeren met problemen, maar dat het beleid gericht moet zijn op álle jongeren.

Jongeren moeten actief en op eigentijdse wijze betrokken worden bij ontwikkelingen in de gemeente en bij hun eigen voorzieningen, zoals hangplekken en jongerencentra, en dragen daar zelf medeverantwoordelijkheid voor.

Het gebruik van drugs onder jongeren baart ons zorgen; dit vraagt om evaluatie van het bestaande beleid op dit gebied. Waar mogelijk moet het beleid, samen met betrokkenen, aangescherpt worden. Ook het alcoholgebruik onder jongeren heeft de bijzondere aandacht van de gemeente. In een preventieve aanpak wordt nauw samengewerkt met regiogemeenten en met de hulpverlening. Ouders, als primair verantwoordelijken voor hun kinderen, worden door gerichte acties betrokken bij de preventie en aanpak van alcohol- en drugsproblemen.

In onze ambitie kent de jeugd een veilige schoolomgeving met veilige verkeersroutes van en naar school. Voor hen is er een eigentijds activiteitenaanbod waar zij zich op een veilige manier en binnen de wettelijke kaders kunnen vermaken. Dit vergt samenwerking met sozen, jeugd- en jongerenwerk en de horeca. Daarnaast is er een actief beleid om het sport- en cultureel aanbod voor jeugd te verbreden en te versterken. Ook binnen ons economische beleid is er aandacht voor onze jeugd.

Sport
Sporten is gezond voor lichaam en geest. Het sportbeleid is gericht op het stimuleren en faciliteren van sport voor alle leeftijden. De gemeente voert regie op het gebied van sport en bewegen en streeft naar een sluitend sport- en beweegaanbod voor alle burgers. De gemeente investeert samen met de verenigingen in opleiding.

Onze sportverenigingen krijgen steeds meer een maatschappelijke taak. Zo spelen verenigingen een steeds grotere rol in het bevorderen van de participatie van mensen met beperkingen of mensen die eenzaam zijn en de bestrijding van overgewicht. Daarnaast worden sportverenigingen benaderd voor het bieden van maatschappelijke stages en activiteiten voor de naschoolse opvang.
Ook daarom moet sport moet betaalbaar en bereikbaar blijven.

Voor de toekomst kan het nodig zijn dat sportverenigingen fuseren om zo te komen tot versterking van bestuurlijk en innovatief vermogen. Deze ontwikkeling gaat samen met het groeiende belang van multifunctionele sportaccommodaties die onderdak bieden aan meerdere verenigingen, misschien zelfs aan verenigingen uit meerdere dorpen. De gemeente zal hiertoe een accommodatiebeleid ontwikkelen dat tevens als investeringskader dient.

Kunst en cultuur
In onze gemeenten zien we veel amateurkunst, denk aan muziekverenigingen, zangkoren, toneelverenigingen, schilderkunst enzovoort. Dit geeft kleur aan de dorpsgemeenschappen.
Amateurkunst dient niet alleen als vrijetijdsbesteding maar in toenemende mate ook als dagbesteding binnen de zorg. Daarnaast is het belangrijk om kinderen al jong kennis te laten maken met kunst en cultuur. De gemeente draagt financieel bij muziek- en cultureel onderwijs.
De nadruk moet (nog) meer komen liggen op meedoen, niet alleen voor kinderen, maar ook voor senioren en mensen met een beperking. Moderne en nieuwere vormen van cultuur krijgen een plek in het cultuurbeleid. Denk daarbij aan popmuziek, dans en het gebruik van nieuwe media.

Wonen
Elke kern heeft zijn specifieke woonbehoefte om jeugd voor het dorp te behouden maar ook ouderen een plek binnen de dorpen te (blijven) geven. Met deze gedachte maakt de gemeente het bouwen naar behoefte en op ambitie in onze dorpen mogelijk. Vanwege de binding met de plaatselijke gemeenschap is de gemeente vóór het handhaven van de regionale of lokale bindingseisen. Bouwen in eigen beheer wordt gestimuleerd, waarbij het initiatief bij de bouwers zelf ligt. De gemeente is van mening dat nieuwbouw duurzaam en levensloopbestendig moet gebeuren.

Investeringen
Onder het kopje 'Investeringen' worden we zelfs echt als Dreksbak genoemd:

Er wordt programmatisch uitvoering gegeven aan de plannen voor jeugd- en jongerenbeleid. Er komt een breed aanbod van activiteiten voor zowel buiten als binnen in samenspraak met de jeugd; jongeren worden actief ondersteund bij door hen genomen initiatieven. Tienerwerk en jeugdsozen worden ondersteund in het ontwikkelen van een aantrekkelijk aanbod. De openingstijden van sozen worden hierbij geëvalueerd. Daarnaast wordt bekeken of Dreksbak zich door kan ontwikkelen tot podium voor jongerenparticipatie.
Kortom: een hele mooie ambitie, die waarschijnlijk goed aansluit op de wensen van de bevolking (en jongeren). Nu eens kijken hoe het met de uitvoering gaat. :)

Reacties

RoyBouten schreef op :
Eerst even een kritiekpuntje... PvdA-PK :p

Verder ben ik uiteraard tevreden. Zijn altijd punten waar ik tevredener mee ben en minder tevreden, maar ben benieuwd naar jullie reacties.
Gradje schreef op :
Gefixt, mijn welgemeende excuses :)

Ik ben zelf met name benieuwd naar de uitvoering, niet dat ik voorop pessimistisch wil zijn, maar ik heb eerlijk gezegd bij politiek inmiddels wel zoiets van "eerst zien, dan geloven".
Maar ik wens het college (en de gemeenteraad) daarbij heel veel succes :)
I'm on a horse.
Koen schreef op :
Quote: GradjeIk ben zelf met name benieuwd naar de uitvoering, niet dat ik voorop pessimistisch wil zijn, maar ik heb eerlijk gezegd bij politiek inmiddels wel zoiets van "eerst zien, dan geloven".
Getuige het feit dat we de eendagsvliegen die even campagne kwamen voeren hier nadien nooit meer gezien zijn... (op Roy & Leon na).
Koen schreef op :
Quote: GradjeIk ben zelf met name benieuwd naar de uitvoering, niet dat ik voorop pessimistisch wil zijn, maar ik heb eerlijk gezegd bij politiek inmiddels wel zoiets van "eerst zien, dan geloven".
Getuige het feit dat we de eendagsvliegen die even campagne kwamen voeren hier verder nooit meer gezien zijn... (op Roy & Leon na).
RoyBouten schreef op :
Snap jullie gedachten, en ga niets beloven, want kan het niet alleen, maar we gaan er keihard voor aan de slag om dat vertrouwen wat toe te laten nemen.
Gradje schreef op :
Met overigens als knaller meneer Eric Beurskens. Eerst hier zaniken dat het de persoonlijke site van Roy Bouten is, terwijl hij gewoon een zielige zieltjeswinner en populist is. (Ja, ben even hard, maar hij deed ook erg harde verwijten naar ons vrijwilligers)
I'm on a horse.
Jupske schreef op :
Quote: tekstHet is trouwens wel behoorlijk wat tekst
Toen ben ik gekapt met lezen.
haters gonna hate
Jupske schreef op :
Quote: teskstHet is trouwens wel behoorlijk wat tekst
Toen ben ik gekapt met lezen.
haters gonna hate
Janneke schreef op :
Mooi om te lezen, maar ben inderdaad benieuwd naar de uitvoering. Eerst zien, dan geloven.
De meeste politici hebben hier geen goede indruk achtergelaten na de verkiezingen. De stemmen zijn binnen, dus de jeugd kan 't zich weer bekijken. Thank god heeft niet iedereen die denkwijze.

Quote: Jupske[...]Toen ben ik gekapt met lezen.
beetje jammer.
Strid schreef op :
Quote: GradjeIk ben zelf met name benieuwd naar de uitvoering, niet dat ik voorop pessimistisch wil zijn, maar ik heb eerlijk gezegd bij politiek inmiddels wel zoiets van "eerst zien, dan geloven".
Daar ben ik ook inderdaad wel heel erg benieuwd naar!

Maar wel erg tof dat Dreksbak genoemd wordt in het coalitieakkoord!
Goulash schreef op :
Quote: JannekeMooi om te lezen, maar ben inderdaad benieuwd naar de uitvoering. Eerst zien, dan geloven.
RickT schreef op :
"Tienerwerk en jeugdsozen worden ondersteund in het ontwikkelen van een aantrekkelijk aanbod. De openingstijden van sozen worden hierbij geëvalueerd."

Yeah! De openingstijden zijn idd een beetje jaren 80
Jupske schreef op :
Quote: JannekeMooi om te lezen, maar ben inderdaad benieuwd naar de uitvoering. Eerst zien, dan geloven.
De meeste politici hebben hier geen goede indruk achtergelaten na de verkiezingen. De stemmen zijn binnen, dus de jeugd kan 't zich weer bekijken. Thank god heeft niet iedereen die denkwijze.

[...]
beetje jammer.
Toch maar wel gelezen ^^. De tekst is misschien iets minder geschikt voor de jeugdigere Dreksbak bezoekers.
haters gonna hate
Gizo88 schreef op :
De gemeente voert regie op het gebied van sport en bewegen en streeft naar een sluitend sport- en beweegaanbod voor alle burgers. De gemeente investeert samen met de verenigingen in opleiding.
Hoop dat ze beter met sportverenigingen gaan communiceren en dat ze ook echt gaan ondersteunen. Het Sport3-beleid van de laatste jaren is echt 3x niks. Als je daar als vereniging iets van de grond krijgt ben je goed bezig (en waarschijnlijk een jaar verder.)

En zoals de meesten al aangeven "eerst zien, dan geloven"
Nakkie schreef op :
Dat hele drugsbeleid is tof.
Vraag me af wat ze bedoelen met evaluaren... Zit straks de gehele gemeente raad lijntjes te trekken vanaf mevrouw Dings haar borsten?
Too weird to live, and too rare to die.
Janneke schreef op :
Quote: JupskeDe tekst is misschien iets minder geschikt voor de jeugdigere Dreksbak bezoekers.
Dan is ie juist geschikter (is dat n woord..)!! De jeugd is de toekomst ;).
leonlitjens schreef op :
Inderdaad eerst zien dan geloven. Het college moet de doelen nu gaan omzetten in daden en de raad zal deze uitvoering controleren en verdere kaders stellen. Misschien goed als dreksbak jaarlijks een evaluatie houdt. Kunnen jullie mooi een vinger aan de pols houden. Ben ook wel benieuwd wat jullie van de inhoud vinden. In de reacties tot nu toe komt elkaar keer hetzelfde terug. Ook dat is een goed signaal. Geeft iets aan over het imago dat we hebben. Echter in de vorige periode hebben we laten zien dat we doen datgene wat we ook beloven. En die lijn willen we voortzetten.
Tumke schreef op :
Tja, met de inhoud kun je het amper oneens zijn omdat deze alles behalve concreet is. Hierdoor krijg je nog weinig hoogte van de plannen vind ik. Men wil denk ik graag zien hoe dit alles daadwerkelijk zal worden ingevuld. Ik snap natuurlijk dat dat nog niet bekend is. Dus kom maar op zou ik zeggen...
johan schreef op :
het stukje over jongeren geloof ik allemaal wel, staat toch veel over dat ze het zelf moeten doen met eigen vrijwilligers dus daarin veranderd niet veel geks.

maar ik sluit me wel bij gizo88 aan dat ze eens verder moeten kijken hoe ze met sportverenigingen omgaan, want die zijn de laatste jaren aardig uitgekotst, overnieuwt gebakken, weer gegeten om ze vervolgens weer fijn uit te scheiten.
sorry dat ik het zo lomp moet zeggen, maar het is wel mijn gevoel erover
moon schreef op :
wat een mooie taal, daar houd ik van
Maarten schreef op :
Ik ben ook erg benieuwd !! Voor mij geld ook eerst zien dan geloven !! Wat betreft het sportbeleid ben ik het helemaal met Johan en Gizo88 eens. Daarnaast mis ik in het stukje over alcoholgebruik de mogelijkheid tot eventuele samenwerking met de horeca zelf. Ze willen natuurlijk alcohol verkopen maar willen ook dat er verantwoord mee wordt omgegaan. In de verlengde zit ook het uitgaansvandalisme wat er naar mijn menig toch redelijk veel plaats vindt na een stapavond.
Dont worry about a thing, cause every little thing gonna be all right.
RoyBouten schreef op :
@leonlitjens (niet verder vertellen :) ) Ben het helemaal met je eens.

Nog een korte aanvulling over het ontbreken van concrete invulling. We hebben als coalitie duidelijk aangegeven dat we het samen willen gaan doen. Samen met dorpsraden, verenigingen, instellinegn, betrokken inwoners en met jullie. Kijk bijvoorbeeld naar de sluitingstijden van de sozen. Laat er geen misverstand over bestaan dat ik daar zelf voor ben, maar het moet besproken worden door sozen en gemeente. Samen kom je tot een oplossing. Hetzelfde geldt voor de skatebaan. Ik denk dat je in de raad niemand vindt die tegen het plaatsen van een skatebaan is, maar er moet wel behoefte blijven. We kunnen wel ergens een halfpipe neer plempen, misschien wil de jeugd wel puur grindbuizen.

Nogmaals, dit veranderd niets aan hoe ik aan kijk tegen deze zaken, en we blijven er voor knokken, maar we moeten het wel samen doen!
leonlitjens schreef op :
Ik begrijp de opmerking van johan mbt sportverenigingen niet. Misschien dat hij dat wat meer wil concretiseren. Maarten, ik heb in het stuk de belangrijkste aspecten genomen uit het akkoord genomen. Daar in staat nl. wel dat de aanpak van alcoholmisbruik een opgave is voor meer partijen waaronder de horeca.
johan schreef op :
betreft de sportverenigingen, ik weet van verschillende verenigingen in horst en de maasdorpen dat ze het zowel financieel als sportief moeilijk rond kunnen krijgen. dit begint met kleine problemen waar ze niet uitkomen waardoor andere dingen blijven liggen waardoor het uiteindelijk sportief bijna onmogelijk blijft om normaal te kunnen functioneren. ondanks dit werd hier weinig tot helemaal niets aan gedaan door een gemeente. ik denk (weet niet zeker) dat het voor de grote verenigingen makkelijker zal zijn, maar de kleine moeten geen ondergeschoven kindje worden.
als ik dit bijvoorbeeld vergelijk met de sozen, als je hier ziet naar wat ze voor een hulp kunnen krijgen vanuit syntese (wat een hele goede zaak is), vind ik het jammer dat dit ook niet voor sportverenigingen zou kunnen.
moon schreef op :
Quote: johanik weet van verschillende verenigingen in horst en de maasdorpen dat ze het zowel financieel als sportief moeilijk rond kunnen krijgen.
Jij weet echt veel
leonlitjens schreef op :
johan, verbaast me. deze geluiden zijn niet bekend binnen het college. Ik weet niet of het enkele verenigingen zijn of dat het bij alle verenigingen is. Daarnaast is het ook de vraag wat de oorzaak is van het probleem. Ik lees dat je veel weet dus ik ben benieuwd of je hier ook een antwoord op hebt.
johan schreef op :
ik lees en hoor heel veel, maar kan natuurlijk niet in alle verenigingen inkijken. ik moet wel zeggen dat ik van verschillende verenigingen gehoord heb dat ze weleens in de knoop liggen of hebben gelegen met de gemeente. daarbij kan ik niets zeggen over een oorzaak want op het moment dat iemand over problemen praat is er meestal een periode overheen gegaan.

dus moet ik je op beide vragen helaas een concreet antwoord schuldig blijven.
Gizo88 schreef op :
Ter ondersteuning van Johan wil ik nog wel even concreter ingaan op het punt van de sportverenigingen. Naar mijn mening, opgebouwd uit eigen ervaringen in contacten met Sport3, zijn de zaken op het gebied van hulp en ondersteuning aan sportverenigingen gewoon niet goed geregeld. Het idee van het instellen van Sport3 leek me destijds een prima plan maar er is niet veel goeds van terecht gekomen.

Een paar voorbeelden: vragen om hulp (niet alleen financieel) worden vaak traag of half beantwoord, mondelinge toezeggingen worden later teruggetrokken, de contactpersonen vanuit Sport3 met de verenigingen hebben zelf (vrijwel) geen beslissingsbevoegdheid (ook niet als het gaat om voor een gemeente kleine financiele zaken) waardoor alles teruggekoppeld moet worden en het een enorm langdradig proces wordt. Ook wordt het eigen beleid tegengesproken door subsidie-aanvragen die sportstimulering van de in de beleidsplannen (gemeentelijk en landelijk) voor komende doelgroepen als doel hebben niet toe te kennen. Het niet toekennen kan op zich wel eens voorkomen maar met een goede en fatsoenlijke onderbouwde argumentering komen waarom de subsidie niet is toegekend, dat is teveel gevraagd.
stefvanloo schreef op :
IK ben het niet helemaal eens met het begin van dit verhaal,
Niet alle raadsleden laten niets van zich horen.
Ik ben nieuw in de raad, maar heb momenteel nog niet voldoende ballast om overal een antwoord op te hebben.
Ben het overigens wel met Leon en Roy eens, wat ze hier geschreven hebben
Verder wil ik graag meer van Gizo88n weten over sport3
Kunnen wij niet eens een keertje bijpraten, misschien opent dit wel deuren voor een degelijke discussie in de raad?
Ik blijf jullie site volgen, maar heb niet altijd tijd of het onderwerp is er niet altijd na om te reageren.
Freek schreef op :
Nu het coalitieakkoord klaar is en het college gevormd kunnen we weer aan de slag! Aangezien ik wethouder van Sport ben geworden zou ik graag een keertje met Gizo88 van gedachte wisselen over zijn ervaringen met Sport 3. Het sportbeleid van de gemeente zal vernieuwd moeten worden en ook de structuur van Sport 3 zal dus veranderen. Ik hoor ook een aantal positieve geluiden, maar als er mindere ervaringen zijn hoor ik die ook graag zodat we daar lering uit kunnen trekken.