Waar wil jij gaan wonen?

Onze regio wordt in de toekomst mogelijk geconfronteerd met een krimp van de bevolking. Dit komt op de eerste plaats omdat ouders gemiddeld minder kinderen krijgen, er veel meer alleenstaanden zijn maar ook omdat jongeren wegtrekken.
Dit heeft weer als probleem dat het moeilijk wordt om het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden. Dit is bijvoorbeeld in Zuid-Limburg al merkbaar, en verre van ideaal.

De vraag is dan ook vooral: Wat ben jij van plan? En wat zou er moeten gebeuren wil jij in Horst aan de Maas blijven wonen? (Als je dat nog niet van plan was).

Geef je mening in onze poll: Waar ben/wil jij gaan wonen na je studie? En motiveer je keuze!

Reacties