Sozendiscussie: De reactie van Roy

Gisteravond een 'column' van cda-lijsttrekker Litjens over de hele sozendiscussie. Roy had zijn reactie ook al een paar dagen op z'n weblog staan:

Leon Litjens is het niet eens met mijn standpunten rondom het jeugd en jongerenwerk die ik de laatste weken naar buiten heb gebracht aldus inhorst.nl. Op zichzelf genomen weinig verrassend, aangezien hij ons beleid vorige maand met een 9 beoordeelde en ik dit nog te hoog vindt. Jammer alleen dat er niet om mijn reactie gevraagd is en dat me in de reacties woorden en standpunten worden aangepraat die de mijne niet eens zijn. Of dit een interpretatievergissing van Leon of van inhorst is weet ik niet, maar ik zal hier mijn standpunt toelichten.


Ik schijn afgelopen week een voorstel te hebben gedaan, na onder andere overlegt te hebben met enkele jongeren, om de sluitingstijden voor sozen te verruimen en te bekijken of het mogelijk is om OJC Niks in Horst te verplaatsen naar het centrum. Allereerst heb ik nog niets voorgesteld en ten tweede heb ik in mijn standpunten niet benoemd dat de locatie gewijzigd zou moeten worden. Mijn drie uitgangspunten naar aanleiding van het gesprek met enkele jongeren waren letterlijk;

Er zou een overleg moeten komen tussen sozen en kroegen in Horst aan de Maas.
Voor sozen zouden dezelfde openingstijden moeten gelden als voor kroegen.
Sozen, maar ook andere gelegenheden zoals kantines, bed and breakfast en andere zaken, worden net ze streng gecontroleerd als kroegen.
Daarnaast geeft de site aan dat de leider van het CDA vragen heeft of het verruimen van de openingstijden later dan twee uur ’s nachts dé oplossing is. Het is volgens Litjens niet de bedoeling dat de overheid het laat uitgaan van jongeren stimuleert door de openingstijden te verruimen. Klopt helemaal maar is wel ontzettend naïef! Als jongeren niet naar de Niks gaan dan gaan ze wel naar het centrum en gaan ze daar op stap. Als de wethouder deze houding is toegedaan moeten we ook consequent zijn en alle horeca verplichte sluitingstijden opleggen. Zelf ben ik daar echter geen voorstander van omdat mensen dan wel andere uitgaansgelegenheden zoeken en het centrum van Horst links laten liggen. Het is echt een gezocht argument om een discussie te sturen.

Leon ziet onder andere mogelijkheden in het verbeteren van de afstemming van het programma op die van andere uitgaansgelegenheden. Ben ik het helemaal mee eens. Daarom is een van de drie standpunten die ik wél ingenomen heb het arrangeren van een overleg tussen sozen en andere horeca gelegenheden. Jammer dat Leon dit niet noemt in zijn reactie. Dacht dat we samen op zoek waren naar de best mogelijke aanpak. Schijnbaar niet.

De gehele politiek wil graag in gesprek zijn met jeugd- en jongeren om hen te betrekken. Tot op heden blijkt dit moeilijk te zijn". Litjens pleit er dan ook voor dat jeugd- en jongeren een koepelorganisatie vormen waarmee ze het gesprek aan gaan met het college en de raad om hun belangen en wensen goed neer te zetten. We nemen als politiek de jeugd nog helemaal niet serieus. Daar waar we al drie keer een wegwijsdag hebben gehad en er dus drie projecten uitgevoerd hadden moeten worden is er nog niets gebeurt. Daar waar de jeugd meerdere keren smeekt om een skatebaan zijn wij als overheid niet in staat deze te plaatsen. Dat is niet alleen onze schuld, maar een houding die de samenleving heeft naar de jeugd. Zo lang die houding er is falen wij als overheid!

Jeugd en jongeren hebben vele kwaliteiten. Laten wij deze kwaliteiten benutten en ons inziens ontstaat er dan echt kracht, besluit Leon Litjens. Wederom helemaal mee eens. Alleen zijn wij als politiek verantwoordelijk om die samenleving mede vorm te geven die er voor zorgt dat de jeugd deze kwaliteiten kan laten zien. In eerdere stukken heb ik het ook al benoemd, als politiek en ook als samenleving nemen we jeugd nog niet serieus genoeg, daar MOET NU verandering in komen!

Reacties

leonlitjens schreef op :
Roy, wij nemen jeugd en jongeren als CDA en mi ook als samenleving wel serieus. Echter het niet kunnen realiseren van de skatebaan ligt niet aan de politiek maar wordt veoorzaakt doordat buurtbewoners het niet willen en de wettelijke mogelijkheden die ze daarvoor aangrijpen. Dit kan en mag. Ik wil daar dan ook geen waarde-oordeel over uitspreken. Maar dat wil niet zeggen dat we jeugd en jongeren niet serieus nemen (ook niet als samenleving: het protesteren tegen een bedrijfsplaatsing zegt nl niets over het feit of de samenleving het bedrijfsleven wel of niet serieus neemt. Ik gebruik deze metafoor omdat ik de oorzaak-gevolg redenatie van jou niet onderschrijf). In algemeenheid zien we dat het steeds moeilijker wordt om voor specifieke groepen in onze samenleving zoals jeugd, jongeren maar ook ouderen het steeds moeilijker wordt om ruimte te creëren in de openbare ruimte. Terwijl juist deze ruimte voor ons allemaal bedoelt is. Om ruimte voor deze groepen te creëren is er tolerantie nodig naar elkaar en begrip voor elkaars positie.

Anderzijds moeten we de procedures ook zodanig inrichten dat als we als gemeente bijvoorbeeld een speelvoorziening willen inrichten dit ook snel kan. Op initiatief van wethouder Dings worden in de nieuwe bestemmingsplannen van kernen ruime mogelijkheden geschapen om speelvoorzieningen snel te realiseren mist ze voldoen aan de kaders die de raad hiervoor heeft gesteld en mits de mogelijke overlast afdoende is afgezekerd. Dit initiatief is daarmee een voorbeeld op welke wijze wij als politiek rondom jeugd en jongeren op een zorgvuldige wijze maar wel efficiënt en effectief speelvoorzieningen kunnen gaan realiseren.

Sozen en kroegen hebben verschillende functies en kunnen derhalve niet met elkaar gelijk geschakelt worden. Mi is dat niet naïef maar het doordenken van waarom iets is en wat de functie cq. doel er mee bereikt dient te worden. Je stelt het volgende: 'Als jongeren niet naar de Niks gaan dan gaan ze wel naar het centrum en gaan ze daar op stap'. Voordat ons centrum bruiste ging men ook al niet naar Niks. Dus er speelt meer dan dat jij suggereert. Dus vandaar dat ik ook pleit voor een brede en integrale aanpak ipv enkele snelle maatregelen. Ik wil ook dat we een sterk aanbod hebben voor jeugd- en jongeren. Echter ik ben van mening dat we dat niet bereiken met de door jou voorgestelde maatregelen. Nogmaals ik vind ze te beperkt, te eenzijdig, te weinig integraal en ik vind de probleemanalyse echt onvoldoende. Misschien komt daar uit wel naar voren dat de sluitingstijden het middel zijn. Prima dan moeten we dan er over doorpraten hoe we daar mee omgaan. Dit omdat de functie van een kroeg en een soos verschillen en ook omdat er bij verruiming ook nog andere vraagstukken zoals openbare veiligheid en orde een rol spelen.

Leon Litjens
CDA-lijstrekker
RoyBouten schreef op :
Leon, enkele reacties;

1. Je geeft aan dat het protest tegen een skatebaan niets wil zeggen over de plek en houding tov jeugd. Volgens mij is dit duidelijk wel het geval. Het gaat namenlijk niet om argumenten maar om sentimenten. Overal waar we iets voor jeugd proberen, of het nu een skatebaan, pannakooi, JOP of wat anders is, worden met drogredenen en schijnargumenten procedures gestart. Wat mij betreft dus zeker geen doelredenatie. Dat dit niet sec door de politiek komt ben ik helemaal met je eens. Ik heb Marcella in de raadsvergadering vaak genoeg gecomplimenteerd met haar houding en inzet op dit vlak.

2. Je geeft aan dat sozen en kroegen verschillende functies hebben, klopt. Maar de Lange, Cambrinus, het centrum, Baboesh en anderen kroegen hebben ook andere functies, toch stellen we die gelijk.

3. Je noemt andere zaken als openbare orde en veiligheid, helemaal mee eens, maar dat geldt ook voor kroegen. Waarom zouden die sluitingstijden bij een soos problemen opleveren en bij de gemiddelde kroeg niet. Ook dit zijn sentimenten en lijkt op angst. Gewoon open gooien die sluitingstijden en kijken of het inderdaad helpt!
Gradje schreef op :
Wat betreft het skatebaan verhaal: ik denk inderdaad dat Roy het in zijn laatste reactie goed verwoord: de 'volwassenen' weten veel beter de procedures te gebruiken die de gemeente (of de staat) ze aanbiedt. En die procedures zijn er zeker voor een reden en essentieel voor de democratie, maar het is zo jammer dat 'jongeren' veel minder bekend zijn met deze bureaucratische wegen, waardoor ze deze ook niet in hun eigen voordeel kunnen uitbuiten. Laat staan dat ze zin hebben in het schrijven van protestbrieven e.d... Wat dat betreft doet de gemeente het dus zeker niet fout, maar ze zou wel wat kunnen doen om die verkeerde gevoelens weg te nemen. Precies zoals Roy zegt: het gaan niet meer om argumenten maar om sentimenten.

In de sozendiscussie vind ik het jammer dat er steeds punt voor punt wordt gereageerd: ik dacht dat we het inmiddels wel met elkaar eens waren dat het allemaal niet door één ding fout gaat. Het is een combinatie van factoren, en ik denk dat de verantwoordelijkheid om die punten op te lossen bij verschillende partijen ligt.

Kernpunt van de discussie is dan ook, naar mijn mening, of een jongerencentrum een maatschappelijke functie hoort te vervullen? En ik denk, dat we daar met z'n allen toch 'Ja' op moeten antwoorden. Vervolgens kun je gaan discussiëren hoe belangrijk het bestaan is van een jongerencentrum in Horst: als er niemand komt heeft het dan wel bestaansrecht? Persoonlijk vind ik van wel, ik denk dat het belangrijk is dat er een plaats is waar 'alternatieve' jongeren zich thuis kunnen voelen en 'mainstream' jongeren kennis kunnen maken met andere soorten muziek.
Máár, dan komt het: als het bestaansrecht heeft en het hoort een maatschappelijke functie te vervullen, waarom blijven de jongeren dan blijkbaar nog weg? Volgens mij hadden we al wat factoren gezien (ongeacht of je het ermee eens bent, dit zijn de punten die vanuit de bezoekers van Dreksbak komen, en dat is een vrij grote dwarsdoorsnede denk ik)
- Locatie
- Sluitingstijd
- Programma
- PR
- Entreeprijs

De volgende vraag is dan ook in hoeverre de gemeente zich kan en wil bemoeien met het oplossen van deze problemen, en daarbij heb ik het idee dat Roy verder wil gaan dan Leon. Dat kan, en dat kan ik in ieder geval respecteren.

Toch zou de gemeente, denk ik, als ze erkent dat de Niks een belangrijke functie vervult, dit bijna noodsignaal moeten opvangen en proberen mee te kijken waar ze kunnen helpen, in plaats van te zeggen dat ze het zelf maar op moeten lossen.

Wat betreft de locatie snap ik bijvoorbeeld dat het verschrikkelijk duur is om de soos naar het centrum te verplaatsen. Maar enerzijds moet de gemeente ook wel erkennen dat de huidige plaats 'minder ideaal' is, met appartementen aan beide zijden, en relatief ver van de uitgaansdrukte af. Ook de Horster horecaondernemers stonden volgens mij nog wel positief tegenover het aanbieden van een ruimte/kelder in de nieuwbouw aan de Veemarkt. Maar goed: als je als gemeente zegt van "Hey, wij zijn Horst, wij zijn een gemeente die voor jongeren opkomt", dan moet je dat doen. Als je daar het geld niet voor over hebt, dan moet je het niet doen. Ik snap het wel, het zou alleen zo mooi zijn als.

De sluitingstijd is echter denk ik een punt wat juist wel heel erg aansluit bij de gemeente, en dat is ook een punt waar de sozen in Horst a/d Maas helemaal niks aan kunnen doen. Hoeveel eigen kracht ze ook hebben. Het is (helaas?) een feit dat jongeren steeds later uitgaan. Tegenwoordig is er voor middernacht over het algemeen nog vrij weinig te doen in de uitgaansgelegenheden van Horst. Als jongeren dan uit gaan, en ze weten dat ze na twee uurtjes al weg worden geveegd bij de Niks, en na drie uurtjes pas bij de andere kroegen, dan is die keuze simpeler als je denkt. En Horster horeca sluiten om drie uur, waarom dan niet gewoon die sluitingstijd van de sozen ook verleggen na drie uur?

En misschien ligt bij het sluitingstijdprobleem ook nog wel een rol bij de sozen weggelegd: misschien weten zij de jongeren ook wel eerder naar binnen te trekken. Maar dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk.

Het bepalen van de programmering en de PR zijn punten die een soos zeker zelf op moet pakken, maar ik denk dat ze daar ook steeds beter mee bezig zijn. Het hele "Niks Draait Door" concept is bijvoorbeeld behoorlijk geslaagd...

Samenvattend: Leon Litjens zegt dat sozen van hun eigen kracht uit moeten gaan, en dat is zeker waar, en dat doen ze volgens mij ook erg goed. Toch is dit denk ik een signaal dat ze steeds meer aan de grenzen van hun krachten komen, omdat ze moeten 'concurreren' tegen grote bedrijven met veel meer kracht.

En nu lunch! ;)
I'm on a horse.
collisiontammi schreef op :
En dan in de volgende volgorde van belang om een geslaagd avondje te boeken:

- Programma
- PR
- Entreeprijs
- Locatie
- Sluitingstijd

en dit gaat allemaal samen met de verantwoordelijkheid en toewijding die de vrijwilligers zelf met hun soos hebben. Ik denk dat het ook in Horst niet zo moeilijk is om de toko vol te krijgen.
Tonight at your house, it is not plouse
Randy schreef op :
In Horst kun je er wel nog bijzetten dat het ook belangrijk is dat er niks anders groots georganiseerd wordt. Als er zo'n pleinfeest ofzo is kan het nog lastig worden om de Niks vol te krijgen. Maar dat is niet al te vaak het geval, en vooral in de herfst/winter niet.
leonlitjens schreef op :
Enkele reacties:
- openbare orde en veiligheid: ik zeg alleen dat het een punt van aandacht is meegenomen dient worden. Dwz niet zeggen dat er andere normen gelden voor kroegen dan voor sozen
- het zijn niet alleen sentimenten: rechters toetsen niet op sentimenten maar op feiten en aangezien de rechter bij de rechtbank heeft aangegeven dat geluid niet goed onderzocht was plaats ik het niet doorgaan niet onder het kopje sentiment maar onder feiten. Wat wel is is dat het bezwaar van de buurt wordt ingegeven door sentimenten. Dat kan en mag. Echter om op basis daarvan te zeggen dat jeugd en jongeren niet serieus genomen worden gaat mij te kort door de bocht. We zien in de samenleving steeds meer een Not in my backyard discussie. Of dit nu gaat om een skatebaan, een woning of een bedrijf we zien het over de gehele linie. Dus het is niet exclusief voor jeugd en jongeren. Plaats je zelf als jeugd en jongeren niet in een verdom-hoekje. Dat is echt niet nodig en acteer vanuit eigen kracht. Dat werkt nl. beter. Vandaar ook mijn pleidooi om jezelf te verenigingen en vanuit kracht de discussie aan te gaan met de politiek en de samenleving. Levert ook meer op.
- We zijn het over veel zaken eens zoals Gradje ook schrijft. Ik ga uit van zelfverantwoordelijkheid. Mi kunnen jeugd en jongeren veel en daar waar behoefte is aan ondersteuning kan die geboden worden. Echter ik vind niet dat de lead in eerste instantie daar moet liggen. Tot op heden en vanuit mijn perspectief vind ik dat daar nog te weinig energie is opgezet. Vandaar ook mijn pleidooi: ga uit van eigen kracht en als dat lukt kan de politiek een rol spelen. Misschien heeft dat ook wel te maken met de verschillende partij achtergrond.
- Mbt een plek in de kelder van de Veemarkt: vraag is nieuw en is ook nooit bij mij neergelegd. Verbaast me dan ook enigszins.
Strid schreef op :
En toch blijft het een lastige discussie. Ik zie hierboven punten waar ik het zeker mee eens ben, maar ik zie ook punten waar ik het niet mee eens ben.
Ik denk inderdaad dat het probleem toch meerdere oorzaken heeft.
De vrijwilligers van OJC Niks hebben volgens mij in de vorige discussie ook uitgelegd dat ze al verschillende oorzaken aan proberen te pakken. Maar dat het toch lastig blijft omdat er ook oorzaken zijn waar zij weinig over te zeggen hebben zoals de locatie en de sluitingstijd.
Ik snap inderdaad goed dat de gemeente liever niet de sluitingstijd verlengd, omdat dan het idee ontstaat dat de gemeente de jeugd aanmoedigd om later uit te gaan. Maar wat ik me dan af vraag, alle andere kroegen in Horst mogen wel om 3 uur sluiten, waarom de Niks dan niet? Wat is daar de oorspronkelijke reden van? Volgens mij is het namelijk wel het proberen waard om te kijken of er verschil in het bezoekersaantal komt als de Niks ook tot 3 uur open mag zijn.
Dan is het natuurlijk aan OJC Niks om te komen met een goed programma, pr en entreeprijs. Maar daar heb ik wel vertrouwen in, want het nieuwe seizoen begint nu weer.
leonlitjens schreef op :
roy, qua concept verschillen die zaken niet qua functie.
leonlitjens schreef op :
tenslotte nog eentje. vraag je problemen bij nikse te veralgeminseren zijn voor alle sozen. ik zie nl ook sozen die het harstikke goed doen. dus ik zou daar niet voor willen pleiten. juist dat er ook sozen zijn die het goed is voor mij ook een argument om te zeggen: ga eerst uit van eigen kracht en als dat niet lukt ga dan kijken wat depolitiek kan doen. en dat gebeurd al. wethouder dings is bezig om samen met niks, vlies en joho daarover te kijken hoe het eea moet worden opgepakt.
RoyBouten schreef op :
Van de acht punten zijn de bewoners maar op 2 punten in het gelijk gesteld en de gemeente op 6 punten. Dat wil volgens jou dus zeggend at drie kwart te maken heeft met sentimenten?

Er zijn ook kroegen (in Lottum bijvoorbeeld) die twee uur als uiterlijke sluitingstijd aanhouden. Moeten we alle kroegen dan die regel opleggen? Schrap die regel nou gewoon en kijk of het effect heeft!

Kan me eigenlijk bijna volledig bij Strid aansluiten. Kom de sozen tegemoet door de sluitingstijden te verruimen en een overleg in gang te zetten en laat het dan aan de creativiteit en kracht van de jeugd over! Dan ben je als overheid goed voorwaarden scheppend bezig!!
Gradje schreef op :
Op de eerste plaats kan ik me zeker vinden in de reacties van collisiontammi en randy en Strid. Allemaal heel erg waar.

In het sentimenten/argumenten verhaal: Leon, je blijft er steeds op 'hameren' dat jongeren van hun eigen kracht uit moeten gaan. Dat is zeker waar, maar is het niet zo dat de het hele principe van de democratie 'volksvertegenwoordiging' is. En laat het nu net zo zijn dat blijkt dat de 'volwassenen' (de NIMBY's) heeeeel goed zichzelf kunnen vertegenwoordigen. Die weten precies welke brief ze moeten schrijven, wat ze daarin moeten zeggen: die weten hoe de bureaucratie werkt.
Blijkbaar hebben jongeren (en ouderen wellicht ook) juist wel mensen in de politiek(/raad) nodig die voor hen opkomt.

Wat betreft de energie van de sozen: ik denk dat er ook veel energie in gestoken wordt en ik denk dat er ook door deze discussie een nieuwe impuls gegeven voor de vrijwilligers. Maar goed, dat neemt niet weg dat dingen ook parallel mogen gebeuren. Deze hele discussie is in de vakantietijd gevoerd, en ik denk dat nu de vakantie wel zo'n beetje het einde heeft bereikt, er op alle fronten pas geacteerd kan worden.

En wat betreft de kelder in de veemarkt. Het is allemaal begonnen met een column over de toekomstvisie met de Niks in het centrum. Het idee van het plaatsen in de kelder kwam ook vorige week een keer op de tafel toen ik met een van de horster horeca ondernemers aan het praten was. Op zich niet compleet raar, want de meeste sozen zitten in een kelder (Hegelsom, Lottum, America, Meterik...)... Maar goed, ook dat was maar gewoon een idee...
I'm on a horse.
Gradje schreef op :
Quote: leonlitjenstenslotte nog eentje. vraag je problemen bij nikse te veralgeminseren zijn voor alle sozen. ik zie nl ook sozen die het harstikke goed doen. dus ik zou daar niet voor willen pleiten. juist dat er ook sozen zijn die het goed is voor mij ook een argument om te zeggen: ga eerst uit van eigen kracht en als dat niet lukt ga dan kijken wat depolitiek kan doen. en dat gebeurd al. wethouder dings is bezig om samen met niks, vlies en joho daarover te kijken hoe het eea moet worden opgepakt.
Ja, maar is de situatie van een soos in bijvoorbeeld Lottum of Hegelsom niet TOTAAL VERSCHILLEND met de situatie in Horst? Volgens mij is een van de punten die steeds terugkomt 'concurrentie', en heeft Horst niet veel meer kroegen en organisaties die dingen organiseren voor de jongeren?
I'm on a horse.
collisiontammi schreef op :
Ik ben van mening dat je het eerste moet kijken naar het programma. Als je soos tot 3u open kan blijven met een slecht programma, komt er nog niemand. De Niks heeft met Niks Draait Door een geweldig concept, daar komen de mensen toch ook gewoon op af? En na 2u drinken ze nog even een pilske bij de Lange, Buhne of Blok 10... en wie wil er nu als vrijwilliger zo lang blijven tappen/entree zitten etc?
Tonight at your house, it is not plouse
Strid schreef op :
Even over "dat de jongeren van hun eigen kracht uit moeten gaan" ..
Dit is zeker waar! Maar volgens mij zijn de vrijwilligers van OJC Niks hier al mee bezig, zoals ik hierboven al benoemde kunnen zij niet aan alle puntjes zelf iets doen.
Vandaar dat ik dus ook zei dat ik het persoonlijk een goed idee zou vinden om eens te kijken of een sluitingstijd tot 3 uur nog meer positieve energie kan brengen bij OJC Niks. En inderdaad nu het nieuwe seizoen er weer aan komt, kunnen de vrijwiligers nog duidelijker laten zien dat zij er echt voor willen gaan dat de soos weer beter bezocht gaat worden.

Die kelder, inderdaad zie je dat ook in andere dorpen. En daar werkt het ook erg goed. Dus als er een kelder op de veemarkt beschikbaar is, is dat volgens mij wel een puntje waar eens over gesproken mag worden.

Wat volgens mij ook in de dorpen zoals Hegelsom, Lottum, America, Meterik, etc.. het voordeel is voor de sozen daar is dat het kleinere dorpen zijn. Waardoor het als jeugd ook meer standaard is dat je naar de soos gaat. Dit voordeel hebben ze in Horst helaas ook niet. En dat is volgens mij ook een van de redenen dat het in deze andere kleinere dorpen wel goed gaat met de sozen.
Strid schreef op :
Maar is het programma bij OJC Niks dan zo slecht? Als ik kijk naar de komende 3 activiteiten zit er toch echt wel variatie in. De niks draait door, slot concert boys from the county hel + support act, blow your speaker..
En ik verwacht daar nu nog meer leuke activiteiten bij die lijst toegevoegd worden nu de zomervakantie is afgelopen.l
RoyBouten schreef op :
Quote: collisiontammiIk ben van mening dat je het eerste moet kijken naar het programma. Als je soos tot 3u open kan blijven met een slecht programma, komt er nog niemand. De Niks heeft met Niks Draait Door een geweldig concept, daar komen de mensen toch ook gewoon op af? En na 2u drinken ze nog even een pilske bij de Lange, Buhne of Blok 10... en wie wil er nu als vrijwilliger zo lang blijven tappen/entree zitten etc?
Daarom moetn het volgens mij ook een keuze zijn om open te blijven. Net zoals de kroegen. Dn Hook kiest om tot twee uur open te blijven, de lange tot 4. Ieder zijn keuze.
Gradje schreef op :
Programma ben ik ook zeker met je eens tammi. Maar ik merk wel vaker dat bepaalde Niks-vrijwilligers behoorlijk anti-Horster-uitgaanskroegen zijn. Op zich natuurlijk goed, maar ik proef dan ook altijd een bepaalde minachting daarbij, en dat is dan wel weer jammer omdat het wel je eigen potentiële doelgroep is. Staat ook weer tegenover dat er ook een aantal vrijwilligers zijn die ik wel nagenoeg iedere week bij de lange zie. Dus zo zwart/wit is het ook weer niet.

Maar als ik bij de Niks zou zitten (en mocht dat nog niet duidelijk zijn: ik heb helemaal niks met de Niks te maken), zou ik ook niet weten wat ik zou moeten organiseren om jongeren binnen te krijgen. Iedere week Niks Draait Door werkt ook niet. ;) Verder iedere week 'Lange'/'Shuffle'-muziek zou denk ik het culturele imago van de Niks behoorlijk schaden, al zou het misschien niet verkeerd zijn voor de bezoekersaantallen.

Maar wat dat betreft hebben jullie in Lottum (en in mijn ogen bijvoorbeeld ook America en Hegelsom) een bepaalde naam, een bepaald imago, en gaan er veel mensen omdat het 'toch altijd wel goed is'. (Is voor mij wel een reden om tegenwoordig bij jullie te komen kijken, ik weet eigenlijk van te voren al dat jullie een goed programma hebben, zonder ooit van de bands te hebben gehoord. En misschien moet de Niks op een of andere manier ook die naam op zien te bouwen, of kiezen voor een ander imago wat ze wel waar kunnen maken.

Want als ik dan kritisch kijk naar het programma van de Niks, wat Strid ook al zegt: is het programma niet kei slecht ofzo, Niks Draait Door zal wel gezellig worden (misschien ligt de gemiddelde leeftijd dan wat laag, maar ik denk dat de Niks dat juist moet uitbuiten). BftCH hebben ze erg geluk mee gehad dat ze die hebben gekregen, zal gegarandeerd helemaal vol staan. (Ik hoorde ook al wat de support act wordt, staat het nog voller ;) ). Maar goed, dat zijn dingen waar ze geluk mee hebben.
Blow Your Speaker ben ik de vorige keer wel geweest, maar is wel een vrij specifieke muzieksmaak, waar ik bijvoorbeeld uit mezelf niet snel heen zou gaan. Maar goed, als ze dat weten te promoten in hun doelgroep, kunnen ze zeker wel mensen naar binnen krijgen.

Quote: royboutenDaarom moetn het volgens mij ook een keuze zijn om open te blijven. Net zoals de kroegen. Dn Hook kiest om tot twee uur open te blijven, de lange tot 4. Ieder zijn keuze.
Corectie: in horst gaan zowel De Lange als Blok 10 om drie uur dicht. Behalve hoogst uitzonderlijk, als het nog erg druk en gezellig is, dat ze er nog een half uurtje achteraan plakken.
I'm on a horse.
RoyBouten schreef op :
Excuus. Meende te horen dat ze tot half 4, 4 uur open bleven. Hoop dat je me deze misstap kunt vergeven :)
Strid schreef op :
Nah, moeten we toch even over nadenken hoor Roy! ;)
Nee joh, foutje kan gebeuren...
leonlitjens schreef op :
ik probeer de andere kant te laten zien. vandaar mijn opmerkingen over sentimenten-feiten. ik probeer de tegenstelling niet te vergroten maar door de andere kant te laten zien (doe ik omgekeerd ook bij anderen) hoop ik dat er begrip ontstaat waardoor partijen elkaar niet bevechten maar in gezamelijkheid het probleem trachten op te lossen. ik vind enkele bijdrages te veel geschreven vanuit het deffensief/verdediging. jullie hebben dat niet nodig. er is voldoende kwaliteit en kunde om zelf aan de slag te gaan. ook in de politiek is die steun er. het glas is halfvol ipv half leeg. mi helpt een dergelijke blik om sneller te komen tot de gewenste resultaten. er zijn proeven geweest met het verruimen van openingstijden. mn bij de vlies. die hebben niet geholpen. als ik de bijdrages lees zie ik ook dat vele aangeven dat het een complex is van factoren. pak het daarom integraal aan. het gaat om het doel en toch niet om het middel of wel :). ik zal enkele dagen afhaken in deze discussie. ik ga met de nieuwe cda-kandidaten een dagje op de hei zitten. ik zal via mijn pda de discussie blijven voeren. ik schreef gisteren al aan gradje dat een positief is dat op deze wij wij (roy en ik in dit geval) kunnen discussieren over deze onderwerpen en nav daarvan ook kunnen kijken hoe en op welke wijze we dit om kunnen zetten in resultaat waarmee het doel gerealiseerd wordt. misschien ook goed om eens live met elkaar over hier te debatteren in de kroeg of op een terrasje. de eerste rondjes zijn voor mij en roy of niet :)
leonlitjens schreef op :
oja en die betaal ik zelf en ik zal ze niet declareren ;)
RoyBouten schreef op :
Quote: leonlitjensmisschien ook goed om eens live met elkaar over hier te debatteren in de kroeg of op een terrasje. de eerste rondjes zijn voor mij en roy of niet :)
Absoluut!! Zowel het idee om live te discussieren als ook het eerste rondje. En zoals je weet van de dinsdagavonden komt het met die kosten wel goed :D

Dinsdag spreekrecht aangevraagd over sozen. Na de raadsvergadering zeker nog even het centrum in. Iedereen is in het centrum uitgenodigd. We kunnen ook even nar de Niks lopen!
RoyBouten schreef op :
Quote: leonlitjensik ga met de nieuwe cda-kandidaten een dagje op de hei zitten.
Hoop dat je een leuke dag hebt maar dat het je uiteindelijk niet brengt wat je hoopt.

:) :P :) :P
Gradje schreef op :
Ah, zund... Dinsdagavond hebben we met Dreksbak al een 'overleg' met het Horster Horeca Collectief. Zou op zich wel willen luisteren bij de raadsvergadering. Maar na afloop van het overleg zijn wij ook vast wel ergens in een kroeg te vinden :)
I'm on a horse.
Strid schreef op :
Helaas kan ik er ook niet bij zijn, ik zit op dinsdagavond altijd in de blokhut.. Groep draaien bij Jong Nederland :D
RoyBouten schreef op :
Quote: leonlitjensik begrijp dat je jarloes bent op onze lijst :)
Hmmm. interpertatie die ik zelf niet zo snel gegeven had op mijn opmerking. Zullen we het er maar op houden dat ik iets trotser ben over onze eigen lijst :p

Quote: GradjeAh, zund... Dinsdagavond hebben we met Dreksbak al een 'overleg' met het Horster Horeca Collectief. Zou op zich wel willen luisteren bij de raadsvergadering. Maar na afloop van het overleg zijn wij ook vast wel ergens in een kroeg te vinden :)
We twitteren wel even :)
youssef schreef op :
wat een lappen tekst, ik lees het van het weekend wel weer bij en tot die tijd volg ik het wel een beetje op twitter :P
Strid schreef op :
Het zijn inderdaad uitgebreide teksten, maar wel fijn dat het zo'n discussie blijft! :D
Nakkie schreef op :
Ik ga inderdaad morgen ook even rustig lezen want ik ben van de Programmeering van de Niks, dus ik moet wel even bijlezen om me nuttig te kunnen mengen.

Tot die tijd ga ik me voorbereiden op de NIks Draait Door, volgende week, 12 september!
Too weird to live, and too rare to die.
Janneke schreef op :
Quote: StridWat volgens mij ook in de dorpen zoals Hegelsom, Lottum, America, Meterik, etc.. het voordeel is voor de sozen daar is dat het kleinere dorpen zijn. Waardoor het als jeugd ook meer standaard is dat je naar de soos gaat. Dit voordeel hebben ze in Horst helaas ook niet. En dat is volgens mij ook een van de redenen dat het in deze andere kleinere dorpen wel goed gaat met de sozen.
Helaas totaal niet waar. In de soos zit grotendeels elke x dezelfde groep. Helaas zien we weinig jeugd de soos binnenlopen. Allicht gaat de jeugd van tegenwoordig liever in een kroeg zitten dan in een donkere kelder?! Helemaal omdat je in een kroeg tenminste nog eens een keer andere mensen tegenkomt ipv elke x hetzelfde volk. (Dat is ook de reden dat ik steeds minder in de soos hang)

Ik ben het helemaal eens met Tammi. Regel eerst een mooi avondvullend programma in een soos, met offcourse een zo laag mogelijk entree, DAN krijg en houdt je pas volk binnen. Ik blijf het hier in de plaatselijke soos ook telkens aankaarten, regelmatig dezelfde bands/programma's gaat ook vervelen, dus kom eens met wat nieuws! :)
Britske schreef op :
Klopt wat Janneke zegt. Hier in Meterik gaat zelfs een groot deel van de "vaste" soosgangers op vrijdagavond gewoon in de kroeg zitten in plaats van in de soos. Verder is het vooral dezelfde groep mensen die in de soos zit, behalve bij een speciale gelegenheigd.
Janneke schreef op :
@ Britske--> hier in america idem dito;).
collisiontammi schreef op :
Quote: JannekeIk ben het helemaal eens met Tammi. Regel eerst een mooi avondvullend programma in een soos, met offcourse een zo laag mogelijk entree, DAN krijg en houdt je pas volk binnen. Ik blijf het hier in de plaatselijke soos ook telkens aankaarten, regelmatig dezelfde bands/programma's gaat ook vervelen, dus kom eens met wat nieuws! :)
Wat ook werkt is bands die je zelf als programmeur gaaf vind, en waarvan je weet dat ze aan zullen slaan combineren met wat lokale bands. Zo heb je een volle zaal en een fris gaaf programma wat niet gaat vervelen.
Tonight at your house, it is not plouse
leonlitjens schreef op :
Wederom een goeie discussie. Zaken die ik hier uit oa uit oppik zijn:
- indien er problemen zijn dan is de problematiek verschillend tussen kerkdorpen en Horst-centrum
- er zijn meerdere aandachtsvelden: dus integrale aanpak
- jongeren hebben behoefte aan ondersteuning om de problematiek aan te pakken

Daarnaast lees ik bij enkele bijdrages ook dat jongeren het gevoel hebben dat ze niet serieus genomen worden. Dit wil niet zeggen dat het waar is. Aan de andere kant wil ik niemand zijn gevoel ontnemen. Het is wel een signaal dat we als politiek met jongeren in gesprek moeten gaan over dit gevoel en nav bekijken of en zoja wat er mee moet gebeuren. In deze gesprekken moet het dan ook gaan wie voor wat wanneer verantwoordelijk is en waar de eigen verantwoordelijkheid begint.

Mi is tijd voor een nieuwe discussie. Gr. Leon
Strid schreef op :
Quote: leonlitjenstijd voor een nieuwe discussie.
Die komt er vanzelf wel weer denk ik zo..
Het is een actueel onderwerp, waar gelukkig veel mensen over mee discussiëren! :)
RoyBouten schreef op :
De discussie is nog helemaal niet afgelopen. Ik vindt dat er nogal stellige uitspraken worden gedaan hierboven. De discussie wordt morgenavond in de raad verder gevoerd!
leonlitjens schreef op :
ik heb getracht conclusies te trekken nadat de reactie opdroogde. met de opmerkingen die gemaakt zijn moet de politiek inderdaad aan de slag. maar gezien de terugloop v reacties lijkt hier de discussie toch langzaam op z'n einde te lopen
RoyBouten schreef op :
Oke, dan zittenw e op één lijn. Ben benieuwd naar vanavond!
Strid schreef op :
De discussie is hier inderdaad even rustig... Maar ik denk dat jullie na vanavond ook weer wat dingen hebben die jullie kwijt willen hier en dan zal de discussie wel weer actief wordenk denk ik zo ;)
RoyBouten schreef op :
Juist. Al hoop ik dat ik vanavond toch antwoord krijg van de wethouder die over de materie gaat! :)
Maarten schreef op :
Weekje weg geweest en er wordt nog steeds volop gediscussieerd ! Het is ook goed om te horen dat er langzaam conclusies worden getrokken ! Ik zou het enorm toejuichen als je een overkoepelende bestuur (samenwerking tussen joho, vlies en Niks) zou komen. Ik denk dat er in Horst geen echte cultuur heerst voor vrijwilligers. De jongeren die de Niks nu runnen komen daarom uit een bepaalde hoek (sub-cultuur) en daarom is kan het overkomen als een besloten groep. Ik denk dat dit kan veranderen als jeugd opgroeit met jongerenwerk en dat de diverse festiviteiten elkaar ook overlappen zodat ze met elkaar in contact komen en elkaar dus meenemen. Ik denk dat de politiek hier zeker een belangrijke rol in kan spelen door bijvoorbeeld iemand in het bestuur te zetten die de het proces bewaakt. De Niks zal hier dan wel initiatief in moeten nemen want het doel is dat we groeien naar een vrijwilligerscultuur die de Niks beter en diverser maakt. Ook kan de Niks mss toenadering zoeken tot scholen om samen activiteiten te gaan organiseren en zo de jeugd bij het vrijwilligers werk betrekken.

Over de openingstijd wil ik het volgende kwijt; de Niks wordt nu onaantrekkelijk gemaakt door deze regel. Ik zelf ga liever rond een uur of 10 uit tot en dan weer rond 2 uur naar huis maar helaas is er niks te doen in het hele dorp. De meeste jongeren trekken pas na 12 uur het dorp in. Als de Niks toch dingen organiseert om 22.00 uur met entree ga je daarom 12 uur niet meer heen want je gaat geen entree betalen voor 2 uurtjes en pas om 12 uur beginnen is geen optie want je moet al om 2 uur dicht. Ik vind dat dit punt wel duidelijk is en dat er inderdaad gewoon eens een proef moet worden gehouden en dan niet van 2 weken maar van een half jaar om te kijken wat het uithaalt. Dan kan de Niks kijken of de vrijwilligers het willen (langer doortappen en de rest) en of bezoekers weer naar Niks trekken.

Ik wil ook even een opmerking plaatsen over dat de Niks voordat het centrum bruiste ook al niet druk bezocht was. Ik ben het niet mee eens toen de Shuffle nog booming was, was de Niks de tweede uitgaansgelegenheid en stond er zeker een keer in de maand een rij om binnen te komen. Ik denk dat op dit moment niet de andere kroegen het Niks probleem zijn ( die stromen tenslotte ook pas tussen 12 en 1 vol) maar de vele keten die in de gemeente Horst zitten.

De niks zal zeker moeten kijken naar de programmering. Wat tammi al aangaf is inderdaad een of twee lokale bands combineren met een grotere naam zodat vrienden, familie en bekende van de 'thuisbands' zorgen voor de volle zaal. Wat dat betreft heeft Horst gelukkig een ruime keuze bands !! Verder ben ik voorstander van zo'n laag mogelijk entree (liefst geen) want hierdoor nodig je mensen uit om 'even binnen te gluren' en als ze het gezellig vinden blijven ze of komen ze de volgende keer terug. Ook denk ik dat de Niks ook weer moet proberen de caféavonden te creeren bijv tijdens voetbalwedstrijden en wat altijd er gezellig was het leerlingencafé op vrijdagmiddag.

De PR is iets wat volgens mij al genoeg gebeurt want ik zie altijd overal posters hangen van de Niks meer dan van welk andere gelegenheid dan ook.

De locatie lijkt mij ook beter in het centrum maar dat is een beslissing die politiek moet worden genomen. De Niks moet het mss als uitdaging zien om het weer zo druk te krijgen dat handhaving op de huidige plaats niet meer mogelijk is. Dat wil niet zeggen dat iedereen nu maar zoveel mogelijk herrie moet gaan maken ;-) !! Maar het lijkt met dat je als koper van een appartement aan de Doolgaardstraat niet zit te wachten op drie tot vijf drukke soos avonden in de maand.

Dit wat betreft de Niksdiscussie en dan nog even over de jongerenvoorzieningen. Ik vraag me af of de gemeente zich tegen een negatieve uitspraak van de rechter over een skatebaan net zo verzet als tegen een negatieve uitspraak over een te bouwen gebouw of vestiging van een bedrijf. Ik begrijp dat de belangen ver uit elkaar liggen maar de skatebaan laat al zolang op zich wachten dat er gewoon geen tijd meer is voor uitstel maar dat de gemeente die skatebaan gewoon ergens neer moet leggen. Maar ik geef ook meteen toe dat ik niet zover in de politiek zit dat ik weet hoe dit zit, dit is eigenlijk meer mijn algemeen gevoel over de manier waarop belangen worden afgewogen.
Dont worry about a thing, cause every little thing gonna be all right.
Janneke schreef op :
Mij lijkt locaties van kroegen/sozen etc niet zo'n probleem. Als mensen het echt interessant vinden, komen ze toch wel!!Waarom gaat men anders bijvoorbeeld 'n focking uur rijden voor 'n discotheek in pruuse als we hier de zenith/kupke/etc hebben?! (LEES --> Dit was een voorbeeld, pak me niet op die zenith ;):P)
leonlitjens schreef op :
Vers uit de raad: wethouder Dings wil de problematiek integraal aan pakken. Dus breder dan alleen de sluitingstijden. Daarnaast niet kijken naar Horst-centrum maar naar alle sozen in de totale nieuwe gemeente. Voorwaarden is dat het van onderop plaats vind. Aanpak wordt door de raad gesteunt.
RickT schreef op :
Pfffff, als ik een keer een week tijd heb lees ik me wel bij... er is een hoop gebeurd de afgelopen weken dat zie ik wel weer.
mooi om te zien dat ik deze discussie op gang heb gebracht. het was nooit echt de intentie van mijn column, maar mooi om te zien