Leon Litjens: "Sozen moeten van eigen kracht uitgaan"

Op twitter kwamen er al weer wat nieuwe berichten rondom de reactie van Leon Litjens, en wat stond er net opeens bij ons de mail? Een "column" van Leon Litjens:
Roy Bouten heeft op z'n weblog ook al gereageerd... die reactie komt morgen!


“Sozen moeten van eigen kracht uitgaan”

Jongerencentrum OJC Niks in Horst trekt al jaren relatief weinig bezoekers en heeft moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen. Dit is enkele weken geleden een onderwerp discussie geworden op diverse internetsites. CDA-lijsttrekker Leon Litjens heeft zich inmiddels ook in de discussie gemengd. De CDA-lijsttrekker denkt niet dat de door raadslid Roy Bouten (PvdA) de oplossing zijn. Volgens hem spelen er veel meer zaken mee dan de plaats en de openingstijden.


Oplossingen Bouten
Bouten stelde afgelopen week voor, na onder andere overlegt te hebben met enkele jongeren, voor om de sluitingstijden voor sozen te verruimen en te bekijken of het mogelijk is om OJC Niks in Horst te verplaatsen naar het centrum. De sozen zouden in ruil voor deze verruiming van hun mogelijkheden onder hetzelfde toezicht moeten worden gesteld als andere uiuitgaansgelegenheden. Dit de concurrentiepositie niet te verstoren.

De Vlies
Litjens was voor zijn wethouderschap in 2006 onder andere bestuurslid bij Jongeren Centrum de Vlies in Horst. De Vlies sloot in 2008 na meer dan 40-jaar bestaan te hebben haar deuren vanwege o.a. een gebrek aan belangstelling van de jeugd (14-16jaar), tekort aan vrijwilligers en alcoholproblematiek. Litjens geeft aan dat er voor de sluiting van de Vlies diverse pogingen zijn gedaan om de bezoekersaantallen te laten toenemen. Zo werd onder andere de entree verlaagt, consumptieprijzen verlaagd, openingstijden werden verruimd, andere openingsdag, bus laten rijden om de jeugd uit de kerkdorpen op te halen en de activiteiten verbeterd, meer communicatie, desondanks lieten de jongeren De Vlies links liggen. Vandaar ook dat hij van mening is dat het probleem integraler aangepakt dient te worden.

OJC Niks
De ervaringen die zijn opgedaan bij De Vlies tonen volgens Leon Litjens aan dat het voor de jongerencentra vooral van belang goed contact te houden met de jeugd. Ik heb ook wel eens gedacht dat er zoveel ontspanningsmogelijkheden zijn voor de jeugd, denk aan sport, cultuur en uitgaan, dat de meeste jongeren hun weg wel vinden in alle geboden mogelijkheden. De vraag is of en zoja aan wat er behoefte is. Dus aanbod afstemmen op jeugd maar ook zorgen dat het toegankelijk is. Op de website www,dreksbak.nl gaven ook diverse jongeren aan dat men OJC Niks te besloten vonden en weinig toegankelijk. Belangrijk in de doelstelling van OJC Niks (maar ook van andere sozen) is dat jongeren zelf de soos leren beheren, zelf bardiensten draaien en zelf verantwoordelijk zijn voor de activiteiten. Dus zelf verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van de soos, weliswaar met ondersteuning. Ik denk, dat naast het specifieke publiek van OJC Niks, dit mogelijk ook een factor is bij de lage bezoekersaantallen. Om deze redenen is OJC Niks een voorziening voor jeugd- en jongeren die door middel het aanbieden van specifiek aanbod een compleet spectrum voor jeugd- en jongeren willen bieden. Om die reden zijn ze dan ook onderscheidend van het reguliere horeca-aanbod. Zoals in de discussie op www.dreksbak.nl is aangegeven is het heel moeilijk jeugd te mobiliseren om mee te denken en te doen met activiteiten voor hun eigen leeftijdsgroep. Als je probeert jeugd te betrekken bij beslissingen, zoals een skatevoorziening, een ontmoetingsplek, enz. komt er maar heel weinig respons. Volgens Litjens doet het er dan ook weinig toe waar het jongerencentrum gelegen is. “Ook toen Horst-centrum nog niet booming was had OJC Niks problemen met te weinig bezoekers. Juist nu er veel jeugd- en jongeren in Horst-centrum zijn zou het eenvoudiger moeten zijn om door een juist aanbod jeugd- en jongeren te trekken. Daarnaast is heeft de leider van het CDA vragen of tegen het verruimen van de openingstijden later dan twee uur ‘’s nachts DE oplossing is. Het is volgens Litjens niet de bedoeling dat de overheid het laat uitgaan van jongeren stimuleert door de openingstijden te verruimen. ‘Mijn inziens laat het voorgaande zien dat er veel meer oorzaken zijn en vandaar dat een integralere aanpak op zijn plaats is’.

Oplossing Litjens
Litjens vindt dat het verbeteren van de bezoekersaantallen van OJC Niks in eerste geen zaak is voor de politiek. Hij is van mening dat er een vooral door OJC Niks meer inspanningen moeten worden geleverd. “Ga eerst eens goed analyseren en kijk ook kritisch naar jezelf en ga op basis daarvan kijken wat je kunt en moet doen en ga niet direct naar externe oorzaken wijzen. Dit hoort ook bij de doelstellingen van het jeugd- en jongerenwerk. Namelijk het dragen van eigen verantwoordelijkheid”. Hij ziet onder andere mogelijkheden in het verbeteren van de afstemming van het programma op die van andere uitgaansgelegenheden, verbeteren van de toegankelijkheid, samenwerking met andere sozen op die van andere uitgaansgelegenheden en het beter communiceren met haar doelgroep. Mocht er na dergelijke inspanningen nog steeds weinig interesse zijn in het jongerencentrum, dan moet er volgens Litjens worden bekeken of er nog voldoende reden is om OJC Niks te behouden en zoja tegen welke kosten. “Daarnaast is het ook de vraag of er niet 1 jeugd- en jongerengelegenheid moet komen. Het feit dat OJC Niks, Joho en de Vlies met elkaar daarover in gesprek zijn juich ik toe”. Jeugd- en jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor het CDA. Echter it takes two to tango. Hiermee wil ik zeggen dat jeugd- en jongerenorganisaties ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. De gehele politiek wil graag in gesprek zijn met jeugd- en jongeren om hen te betrekken. Tot op heden blijkt dit moeilijk te zijn. Litjens pleit er dan ook voor dat jeugd- en jongeren een koepelorganisaties vormen waarmee ze het gesprek aan gaan met het college en de raad om hun belangen en wensen goed neer te zetten. Andere groepen zoals de ouderen doen dat ook. Jeugd en jongeren hebben vele kwaliteiten. Laten wij deze kwaliteiten benutten en ons inziens ontstaat er dan echt kracht.

Reacties

RoyBouten schreef op :
Dan zal ik maar niet reageren en wachten tot mn reactie geplaatst is :)

Na zo'n stuk is wachten alleen zo lastig :) :)
leonlitjens schreef op :
Hoi Gradje, ik heb bij Roy reeds een reactie geplaatst. Neem je die dan ook gelijk mee?