Jeugd- en jongerenwerk Horst verder in één gebouw

Precies een jaar geleden is in Horst het nieuwe jeugd- en jongerenwerk van start gegaan onder de naam stichting Mixx Beheer. Doel van de stichting is om goed jeugd- en jongerenwerk voor alle jongeren te leveren. Hoewel het jeugd- en jongerenwerk inhoudelijk op schema loopt, werd bij de presentatie van de halfjaarcijfers van de stichting duidelijk dat er bijsturing nodig was om de baten en lasten meer in balans te brengen. Met name de exploitatie van het Vliesgebouw en het OJC Niksgebouw drukten te zwaar op de begroting.


 Gedurende de drie maanden die volgden is er samen met de gemeente naar een zestal scenario’s gekeken, variërend van een andere kostentoedeling tot een doelmatigere en effectievere inzet van middelen. Alles met de ambitie om de participatie en de betrokkenheid van jeugd- en jongerenwerk te vergroten en om de verschillende doelgroepen binnen het jeugd- en jongerenwerk een programma te bieden dat beter voldoet aan de wensen van de diverse doelgroepen, te weten USee (groep 7 en 8 van de basisschool), M@xx (onderbouw voortgezet onderwijs) en OJC Nixx (jongeren vanaf 16 jaar).
Gezien de financiële situatie, en de aankomende bezuinigingen, van de gemeente is het een utopie dat extra geld naar het jeugd- en jongerenwerk gaat. Daar wordt de oplossing niet gezocht. Gelet op de financiële situatie van Mixx Beheer ziet de stichting zich genoodzaakt de clausule in de afspraken, gemaakt tijdens het fusietraject, te lichten en het Vliesgebouw terug te geven aan de gemeente. Mixx voorzitter Roy Bouten: “Goed jeugd- en jongerenwerk voor álle doelgroepen is voor ons prioriteit nummer 1. We kiezen voor de kwaliteit van het jeugd- en jongerenwerk boven de stenen”.
 Concreet betekent dit het volgende:
1. Vanaf 1 januari 2012 zal het Vlies gebouw eigendom worden van de gemeente.
2. Bestaande verplichtingen zoals disco Trefpunt en de revue worden door de gemeente nagekomen tot 1 juli 2012. Tevens zullen USee en M@xx tot die tijd gebruik kunnen blijven maken van de locatie.
3. Per 1 juli 2012 zullen de activiteiten van Usee, M@xx en OJC Niks, alsmede de plannen die het jeugd- en jongerenwerk nog heeft, ondergebracht moeten worden in het gebouw van OJC Niks.
4. In de periode vanaf nu tot 1 maart 2012 wordt er door Mixx Beheer, samen met de vrijwilligers en de gemeenschap van Horst, een plan gemaakt hoe het jeugd- en jongerenwerk er in OJC Niks uit zou moeten komen te zien.

De komende weken zal er meer duidelijk worden over de toekomst van het jeugd- en jongerenwerk in Horst. Samen met de gemeente wordt het jeugd- en jongerenwerk verder geoptimaliseerd.

Reacties

Gradje schreef op :
Zund, maar ergens ook wel te begrijpen... Ik weet niet hoeveel dagen/uren per week B2 en de Niks gebruikt worden, maar als je dat als jongerenwerk moet "terugverdienen" is dat natuurlijk erg kostbaar, en is ook maar de vraag in hoeverre de gemeente beide gebouwen moet subsidieren.
En mij lijkt dat als je goed gaat programmeren, en als drie stichtingen goed samenwerkt (en niet tegenwerkt) er veel mogelijk is om elkaar niet in de weg te zitten.

Maar goed, evengoed erg jammer en ook een tikkeltje demotiverend voor de betrokken vrijwilligers. Zeker aangezien ook M@xx de laatste tijd toch weer terrein wint, als ik de twitters een beetje geloof...
I'm on a horse.
RoyBouten schreef op :
@Gradje

Eigenlijk helemaal met je eens. Aan de werkgroepen en doelgroepen ligt het ook niet. Drie weken geleden bij M@xx 80 man binnen, bij Usee 125 kids en OJC Niks draait door :).
We krijgen gewoon niet genoeg huuropbrangsten binnen en hebben besloten niet te wachten tot we failliet zijn en alle clubs mee geliquideerd worden, maar met een strak plan in OJC Niks door te gaan. Als de vrijwilligers, ondanks de teleurstelling, hun 'ding' blijven doen gaat het een succes worden!
RickT schreef op :
Quote: GradjeZund, maar ergens ook wel te begrijpen... Ik weet niet hoeveel dagen/uren per week B2 en de Niks gebruikt worden, maar als je dat als jongerenwerk moet "terugverdienen" is dat natuurlijk erg kostbaar, en is ook maar de vraag in hoeverre de gemeente beide gebouwen moet subsidieren.
En mij lijkt dat als je goed gaat programmeren, en als drie stichtingen goed samenwerkt (en niet tegenwerkt) er veel mogelijk is om elkaar niet in de weg te zitten.
Lijkt me ook, helemaal mee eens.