Bericht over nieuwe bestemmingsplannen

In de nieuwe bestemmingsplannen van de kernen hebben we de mogelijkheid gecreëerd om via een binnenplanse ontheffing bestemming groen om te kunnen gaan zetten naar skatebaan en andere voorzieningen voor jeugd/jongeren (lees: speeltuintjes). Hiermee maken we de planologische procedure om te komen tot voorzieningen voor de jeugd vele malen eenvoudiger zonder daarbij de zorgvuldigheid aan te tasten. Kunnen we nu overal zo maar deze voorzieningen aanleggen? Nee, de lokatie moet wel voldoen aan kaders zoals de raad die stelt in bijvoorbeeld een speelplaatsen beleidsplan, er mag geen onevenredige afbreuk plaats vinden van het woon- en leefklimaat in de omgeving en er zijn kaders hoeveel groen er moet blijven.

Mi hebben we hiermee maximale mogelijkheden geschapen om snel jeugd- en jongerenvoorzieningen zoals een skatebaan en speeltuintjes aan te leggen zonder in allerlei planologische procedures te blijven hangen. Mi een groot winstpunt voor jeugd- en jongeren. Raad zal zich hier binnenkort over uit mogen spreken.

Leon Litjens - wethouder Ruimte & Economie

Reacties

RickT schreef op :
goede zaak
Strid schreef op :
Zeker goed om te lezen! :D
Jupske schreef op :
1. Adem diep in
2. Lees de volgende zin

In de nieuwe bestemmingsplannen van de kernen hebben we de mogelijkheid gecreëerd om via een binnenplanse ontheffing bestemming groen om te kunnen gaan zetten naar skatebaan en andere voorzieningen voor jeugd/jongeren (lees: speeltuintjes).

3. Adem uit

Verder goed bericht.
haters gonna hate
Roedie schreef op :
zal wel een groene streep onder komen te staan in word ;)
RoyBouten schreef op :
Goede zaak! Blijft alleen wel zaak dat we de maatschappij zover krijgen dat ze dit accepteren. We moeten gewoon een dialoog aan gaan naast acties als deze. Maar blijft een goede zaak!
stefvanloo schreef op :
Zeker een goede zaak , maar
volgens mij is de omgeving meestal het probleem, de omwonende die overlast verwachten!
dus ik denk dat deze aanpassing weinig versoepeling brengt.
Een duidelijk dialoog met voorbeelden van hoe en waar het wel kan .
leonlitjens schreef op :
de omgeving heeft zorgen. terecht of niet terecht. Middels dialoog moet je bruggen bouwen. Echter indien er oneigenlijke argumenten gebruikt zouden worden (NIMBY) en men de planologische procedure gaat 'misbruiken' zijn de jeugd/jongeren de dupe. Door voorgestelde wijziging in te voeren voorkom je dat men produrus kan gaan 'misbruiken'. Echter we zullen ten alle tijden ook de dialoog moetn aangaan en blijven aangaan. Hoe je het ook went of keert: dit voorstel geeft raad/college de mogelijkheid om binnen de kaders en na dialoog het eea sneller te realiseren. Dus minder NIMBY en meer jeugd- en jongerenvoorzieiningen in onze kernen.
RoyBouten schreef op :
Mooi he die politiek. Drie politici achter elkaar lijken met elkaar in discusie te zijn terwijl ze alledrie voor de maatregel zijn alleen wel een dialoog willen :)
Teun schreef op :
hulde!
KILL IT! KILL IT WITH FIRE!
Harrynac schreef op :
Allemaal leuk en aardig die dialoog, maar kan 1 van de 3 politici mij uitleggen hoe je een buurt (willekeurig welke dan ook) in een dialoog blij moet maken met een skatebaan?

Voor een dialoog moet je met TWEE partijen van goede wil zijn, en als een van die twee niet wil kun je praten tot je een ons weegt maar dan gebeurt er weinig tot niks.
Er zijn in het leven (en zeker in de politiek denk ik) zaken die niet middels een dialoog zijn op te lossen (hoe maak je b.v. iemand gelukkig met een NGB?) en dan moet toch iemand een besluit nemen/knoop doorhakken hoe nu verder. Daar gaat politiek m.i. ook over.
RoyBouten schreef op :
Waarschijnlijk gevaarlijk wat ik nu zeg, maar als het gaat om voorzieningen in het kader van het algemeen belang, die positief zijn voor de leefbaarheid van een kern dan is er altijd een dialoog mogelijk. De ingezonden berichten in echo(aan de maas) van buurtbewoners die het protest tegen A73, reflecterende schommels en skatebanen ook moe beginnen te worden. Ik weiger te geloven dat we in een gemeenschap wonen waarin we groepen zoals de jeugd buiten sluiten en dingen weigeren dus geloof dat die dialoog bijna altijd mogelijk is.

En als er al geen dialoog mogelijk is over plaatsing, dan moeten regels zoals Leon ze hier naar voren brengt en zoals ze door CDA-PvdA worden ingevoerd daadwerkelijk worden gebruikt. Dan nog is het belangrijk dat er een dialoog plaats heeft over de inpassing. Laat de buurt meepraten over hoe het eruit komt te zien welke kleur bestrating, wat voor soort heg, ik noem maar iets.

Als ik je reactie nogmaals lees baal ik eigenlijk al van je vraagstelling. Je stelt het alsof een skatebaan een verschrikkelijk iets is. Juist daarom zou men in gesprek moeten gaan, in plaats van zich zo opstellen dat kinderen van 10 aan me vragen; 'zijn wij dan echt zo erg'.
Anke schreef op :
als ik het bericht lees lijkt het allemaal heel erg positief, wanneer er staat waarschijnlijk groen licht te krijgen voor de skatebaan en andere speel voorzieningen in Horst... maar dan ineens worden het speeltuintjes... jammer dat dan weer het advies voor de skatebaan verstek moet laten gaan?!!!
Harrynac schreef op :
@Roy. Vraagstelling was prikkelend bedoeld. Een skatebaan is in mijn ogen niks verschrikkelijks en zou wat mij betreft net zo vanzelfsprekend moeten zijn als speeltuintjes voor 0-5 jarigen die wel her en der worden aangelegd, zonder al te veel problemen. Al lijkt dat met de reflecterende schommeldiscussie ook al een probleem te worden....
Recente verleden (Risselt, Grubbenvorst) wijst echter uit dat een skatebaan in een woonbuurt in een dialoog maar moeilijk tot helemaal niet tot stand komt. Dan worden deze noodgedwongen maar weer ergens op een parkeerterrein van een voetbalveld (zie Meterik) achteraf gedropt omdat daar niemand woont (maar tegelijkertijd de baan ook minder gebruikt wordt).
Probleem lijkt me dat een buurt (zonder nu specifiek een voorbeeld te willen noemen) gelijk in veronderstellingen schiet over mogelijke overlast. De gemeente dat dan weer lijkt te willen/moeten weerleggen met stapels rapporten/onderzoeken omdat die buurt er anders niet van overtuigd is dat die overlast niet ontstaat en zichzelfs met een stapel rapporten niet (altijd) laat overtuigen.
Om nu uit die discussie van veronderstellingen (buurt vs gemeente) te komen lijkt me dat je zo'n skatebaan gewoon moet plaatsen op de plek die je als gemeente goeddunkt (van een gemeente mag je neem ik aan verwachten dat die een zorgvuldige afweging maakt t.a.v. de locatie en die niet zo maar willekeurig kiest?), maar daarbij tegelijkertijd ook aangeeft welke punten je op welke wijze (objectief) wilt evalueren, wanneer je dat doet en wie je daar dan bij betrekt. En als zo'n evaluatie uitwijst dat er daadwerkelijk overlast optreed zoek je daar een oplossing voor. Niet door dan maar direct de skatebaan te verplaatsen maar de bron van het probleem probeert weg te nemen. En als de overlast zich niet voor heeft gedaan moet je dat ook erkennen.
Wellicht ook een vorm van dialoog (achteraf), maar dan wel een waar je o.b.v. feiten (i.p.v. veronderstellingen, berekeningen etc.) met elkaar conclusies trekt of er nu echt sprake is van overlast.
In de Risselt zullen ze het nooit weten nu de gemeente er voor kiest die baan daar niet te plaatsen.
leonlitjens schreef op :
In eerste instantie moet je de dialoog aan gaan. Indien je er niet uitkomt zal iemand de knoop moeten doorhakken nadat alle belangen zijn gewogen en alle feiten zijn gedeeld (lees: feiten is iets anders dan vermoedens en beelden). Daarvoor heb je een college en/of raad nodig. Voordeel van nieuwe bestemmingsplan is dat je nadat je de knoop hebt doorgehakt sneller kunt doorpakken. De politieke zit er voor het algemeen belang en niet het specifieke belang. Wel mee eens dat je na de aanleg ook moet kijken hoe het in de praktijk uitpakt. Hiermee krijg je nieuwe gegevens waar je bij andere trajecten je voordeel kunt doen: kan zijn om andere buurten hun zorgen weg te nemen indien er geen sprake is van overlast of aanvullende afspraken te maken met jeugd indien er wel sprake is van overlast
RoyBouten schreef op :
Quote: HarrynacGoed verhaal
Ben het helemaal met je werkwijze eens. Al lijkt me dat plan B. Plan A zou moeten zijn dat iedereen het met elkaar eens is en dat we er samen uitkomen.
leonlitjens schreef op :
Inderdaad eerst inzet is op Plan A. Echter regeren is vooruit zien en vandaar ook dat plan b gereed ligt.