Prinsessenbal en optochtreseptie

Carnavalsdaezig 17 fibberwari vanaaf 15.11 oor beej Metieske

Sloêt aan vör d'n Optochtreseptie!

ôetkaome van de nieje prinses van paepermöle tot metieske met êur adjudantinnekes!!

Reacties