Prinsessebal Metieske

Carnevalsdaezig 9 fibberwari vanaaf 15.11 oor beej Metieske

't Aaftreeje van 't Prinsessetrio 2015 en aansloêtend 't oêtkaome van de nieje prinses van paepermöle tot metieske met êur adjudantinnekes!!

En natuurlijk vör alle optochtdeilnaemers ‘nne schoeëne prinsessemedaille!!

Reacties