Knor After Christmasdinner

Dit is het eerste jaar dat deze activiteit gehouden wordt. Gezellig met de Knorkluit aan tafel om de voorbije kerstdagen gezellig door te nemen en een goede bodem te leggen voor de rest van de kerstweek! Opgeven kan bij Mark Theeuwen: theeuwe_m@hotmail.com. Het buffet zal ongeveer tussen de 10 euro en 15 euro gaan kosten. De soos is geopend vanaf 18:00 uur.

Reacties