Boorebrullef 2014

Goje daag leuj va Handbalclub Wittenhôrs,

Jaorlijks wúrdt d’r in Hôrs d’n traditionele boorebrullef geveerd. Dit jaor ziên weej vaan Handbalclub Wittenhorst de gelukkige. Weej moge dit jaor de brullef veere same met ow! Momenteel ziên weej vollop in veurbereiding um de brullef en álle fiëstjes veurâf tot en groët succes te make. Met volle ovvertuûging en met veul enthousiasme ziên weej dao mej bezig.

Um jullie mej te laote geniete vaan álle fiëstjes, wille weej ow álves oêtnuûdigen um aanwezig te ziên béj ut traditionele verloëvingsbâl. Din is dit jaor in zaal De Lange in Hôrs. Dat fiëst halde weej op 18 jannewari 2014 vanaf 20:11. Weej zujje ut biëstig leuk vinge ás jullie heer met en delegatie beej willen ziên.

Ok ziên jullie oeteraard welkom beej d’n traditionele brullef. Deze wúrdt gehalde op 4 márt 2014 um 14:11 in de mèrthal vaan Hôrs. Heer zal getrouwd waere en ok dát zal vervolges waere âfgeslaote met en groët fiëst. Aal met aal ut beloft en knallend fiëst te waere en ut zal doorgaon wies in de late urkes.

En sportieve groet en haopelijk wies gauw!
Handbalclub Wittenhôrs

Reacties