Bert vaan Alberts Toën op Zomercarnaval 2012

Johan Cruijff trekt zijn voetbalschoenen weer aan. Vincent van Gogh snijdt zich nog een oor af en Willy Dobbe doet nog een extra lepeltje Dreft bij het spoelwater als ze te horen krijgen dat Bert vaan Alberts Toon nog een keer op gaat treden.
Bvat was in de beginjaren tachtig een revolutionaire groep die zich afzette tegen het conservatieve Horster carnavalsgebeuren. De prins werd ver van het volk in de bus rondgereden, onderscheidingen die juist een protest waren tegen de gevestigde orde werden weer als uitermate belangrijk gezien en de kroegcarnaval was ten dode opgeschreven.

Waar de huidige carnavalsnummers een houdbaarheid hebben van misschien hooguit een seizoen worden de nummer van Bert vaan Alberts Toen na bijna dertig jaar nog steeds gedraaid en uit volle borst meegezongen, het zijn echte klassiekers geworden.
,,De moeiste mus vaan Horst, wer genne preens dit joar en het door de Heideroosjes gecoverde ,,Padvindersclub,, kunnen letterlijk door de gehele Horster bevolking worden meegezongen.
Of de fans van het eerste uur nu aan hun eerste hartaanval toe zijn kunnen we niet voorspellen, maar op zaterdag 16 juni wordt dat oude Mission Impossible gevoel nog eens volop gevoeld bij het echt allerlaatste optreden van Bert vaan Alberts Toen in de originele bezetting uit 1984.
Komt dat zien.

Het programma op 16 juni a.s. ziet er als volgt uit: Joske en Jori, Ald Iezer, Ivan en Frank, Dansgarde Laura, Topatinga, Chris en Sven, Drie vaan de Wortelepin, Thei en Marij, Thijssen en Co, Bert vaan Alberts Toen en Weej Dreej!

Reacties